KsięgowośćPrawo

Pomagasz a będzie Ci odliczone! Czyli jak odliczyć w PIT darowizny dokonane na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od 15 lutego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mogą składać deklaracje podatkowe za rok 2020. Nie każdy jednak wie, że darowizny przekazane w 2020 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego[1] można odliczyć od podstawy opodatkowania i w konsekwencji „zapłacić” niższy podatek.

Co to są organizacje pożytku publicznego (OPP)?

Organizacjami pożytku publicznego są to prowadzące działalność pożytku publicznego organizacje pozarządowe takie jak fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, a także prowadzące taką działalność osoby prawne.

Aby sprawdzić czy dana organizacja jest organizacją pożytku publicznego, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki zamieszczonej na rządowej stronie Ministerstwa Finansów: Wyszukiwarka OPP – Finanse (mf.gov.pl). Wyszukiwanie jest niezwykle łatwe, bowiem wystarczy znać nazwę lub adres tejże organizacji[2].

Kto i jak może odliczyć darowizny? To bardzo proste!

Dokonane darowizny może odliczyć każdy podatnik rozliczający się za pośrednictwem jednego z czterech wymienionych zeznań: PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28, do których należy dołączyć jako załącznik PIT/O.

Wypełnienie załącznika jest bardzo proste i nikomu nie powinno sprawić większych problemów, tym bardziej w czasach, gdy rozliczeń dokonuje się najczęściej z użyciem dedykowanych do tego programów komputerowych. W załączniku, po podaniu swoich danych, w pozycji 11 (12 w przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem) wystarczy podać łączną kwotę darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonanych w 2020 roku, a następnie w sekcji D wskazać dane organizacji, na rzecz której lub których dokonano darowizny lub darowizn oraz wskazać kwotę przekazaną na ich rzecz.

Odliczyć można maksymalnie 6% dochodu

Warto pamiętać, że łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. Jeżeli zatem podatnik w roku 2020 osiągnął dochód w wysokości np. 36.000 zł to z tytułu darowizn będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie kwotę 2.160 zł.

Darowiznę należy udokumentować

Fakt dokonania darowizny należy udokumentować. W przypadku przelewu bankowego bezpośrednio na konto organizacji wystarczającym jest dowód przelewu wystawiony przez bank czyli np. potwierdzenie przelewu, które znajduje się w bankowości internetowej.

W przypadku przelewów dokonywanych kartą, BLIK, PayU, PayPal, Dotpay lub tzw. szybkim przelewem z banku tj. w sytuacji, gdy do dokonania przelewu nie było wymagane podanie numeru konta bankowego organizacji, a system automatycznie przeniósł do bankowości internetowej, poprosił o numer karty lub kod BLIK, koniecznym będzie otrzymanie od organizacji potwierdzenia, w którym potwierdzi, że otrzymała darowiznę. Powyższe wynika z faktu, że w takim przypadku w dowodzie zapłaty widoczne są jedynie dane pośrednika transakcji, a nie samej organizacji. Często jednak organizacje automatycznie przesyłają potwierdzenie otrzymania przelewu na adres mailowy darczyńcy.

Powyższe dokumenty niezbędne będą tylko w przypadku kontroli skarbowej. Nie składa się ich wraz z rozliczeniem.

Mimo odliczenia darowizn nadal można przekazać 1% podatku na OPP

Bez względu na odliczenia z tytułu darowizn podatnik może przekazać 1% zapłaconego podatku na dowolną wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego. Warto również pamiętać, że na rzecz jednej organizacji można przekazać zarówno darowizny jak i skorzystać z przekazania jej 1% swojego podatku.


[1] lub ich odpowiedników w  innych państwach UE lub EOG

[2] w rejestrze znajdowały będą się jednak jedynie organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego w postaci wpisu w KRS. Możliwość odliczenia darowizn nie jest jednak uzależniona od posiadania przez organizację powyższego statusu wpisanego do KRS, bowiem wystarczy aby organizacja taka faktycznie prowadziła działalność pożytku publicznego w zakresie zadań określonych przepisami prawa. W przeważającej większości przypadków organizacje takie posiadają jednak odpowiedni wpis w KRS.


Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1426).
  2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1905).
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Skomentuj artykuł

Konrad Drezno
Prawnik, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, autor artykułów naukowych oraz prelegent na konferencjach naukowych.