Niniejsza polityka prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu internetowego panilogopedyczna.pl (dalej jako: Portal) oraz sklepu internetowego panilogopedyczna.pl/sklep (dalej jako: Sklep).

W niniejszej polityce prywatności administrator zamieścił wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).

W niniejszej polityce prywatności administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zamieścił również informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Jednocześnie administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Portalu oraz Sklepu, zgodnie z wymogami RODO. Administrator stosuje także wymagane przepisami prawa Unii Europejskiej środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu oraz Sklepu jest Paulina Mistal prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pani Logopedyczna Paulina Mistalz siedzibą w Lublinie przy ul. Willowa 18 lok. 2-3, NIP: 7123426852, REGON: 520471518 (dalej jako: Administrator).

II. Dane kontaktowe

Z Administratorem można kontaktować się drogą mailową pod adresem: kontakt@panilogopedyczna.pl lub pisemnie na adres: Pani Logopedyczna Paulina Mistal, ul. Willowa 18 lok. 2-3, 20-819 Lublin.

III. Kategorie danych osobowych

1. W celu działania Portalu i Sklepu Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika, aby tym samym zapewnić poprawności działania usług.

2. Administrator, w związku z korzystaniem z Portalu oraz Sklepu, przetwarza:

 • adres IP komputera,
 • adres URL żądania,
 • dane dotyczące sesji,
 • dane przeglądarki internetowej,
 • dane dotyczące urządzenia,
 • ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach,
 • typ przeglądarki,
 • język przeglądarki,
 • podpis przeglądarki,
 • data i godzina korzystania z Portalu lub Sklepu,
 • rozdzielczość ekranu,
 • typ i wersja systemu operacyjnego,
 • informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 • inne dane dotyczące aktywności na Portalu lub Sklepie oraz jego poszczególnych podstronach,
 • dane widoczne/podane w formularzu komentowania (o ile użytkownicy zdecydowali się na ich podanie na Portalu),
 • adres email (tak zwany hash) i pseudonim oraz podpis przeglądarki użytkownika.

Wyżej wymienione informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić one dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

 • Ponadto, w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie, Administrator przetwarza: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP oraz firmę,

W pozostałym zakresie administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.

3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

4. Administrator prosi o niepodawanie za pośrednictwem Portalu, Sklepu oraz poczty elektronicznej informacji lub w innej formie danych ze szczególnych kategorii danych osobowych tj. informacji o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku podania wyżej wymienionych informacji, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie i wykorzystywanie przez administratora takich informacji w sposób określony w Polityce prywatności lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

IV. Pilki cookies (ciasteczka)

1. Portal oraz Sklep używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal lub Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. Pliki cookies stanową dane informatyczne, w szczególności piliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Portalu i Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 • rozpoznawanie urządzenia używanego przez użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji użytkownika Portalu oraz Sklepu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać np. loginu i hasła lub innych danych,
 • dostosowanie zawartości i funkcjonalności Portalu oraz Sklepu internetowego poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest między innymi sprawdzenie, skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki skorzystał, jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Portalu lub Sklepu.

4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje w tym zakresie pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies (ciasteczek) do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika na Portalu, w Sklepie lub innych witrynach. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

V. Osadzone treści z innych witryn

1. Artykuły na Portalu lub w Sklepie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

2. Witryny mogą zbierać informacje o użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli użytkowni posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

VI. Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza wyżej wymienione dane w celu:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia możliwości czytania artykułów i ich komentowania oraz komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych,
 2. realizacji zamówień w Sklepie,
 3. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów,
 4. archiwizacji dowodów na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów,
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 6. poprawy jakości usług na Portalu oraz w Sklepie,
 7. zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania ewentualnych nadużyć w sekcji komentarzy.

VII. Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Adres IP komputera, adres URL żądania, informacje zawarte w plikach cookies (ciasteczkach) lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, w tym typ przeglądarki oraz język przeglądarki, dane dotyczące urządzenia, w tym rozdzielczość ekranu oraz typ i język systemu operacyjnego, dane dotyczące aktywności na Portalu i jego poszczególnych podstronach lub w Sklepie, w tym ilość czasu spędzonego poszczególnych podstronach oraz data i godzina korzystania z Portalu lub Sklepu, dane widoczne/podane w formularzu komentowania (o ile użytkownicy zdecydowali się na ich podanie na Portalu): adres email (tak zwany hash) i pseudonim oraz podpis przeglądarki użytkownika odwiedzającego stronę i inne dane dotyczące aktywności na Portalu lub w Sklepie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Informacje zawarte w plikach cookies (ciasteczkach) lub innych podobnych technologiach przetwarzane są również w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies (ciasteczek) lub innych podobnych technologii poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zatem zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

3. Informacje zawarte w komentarzach przetwarzane są również w związku z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie poprzez wypełnienie formularza sekcji komentarzy, a więc zachowanie, które w danym kontekście jasno wskazuje,
że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych . Podstawą przetwarzania tych danych osobowych jest zatem zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

4. Dane podane przez użytkownika w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP oraz firmę, przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO na podstawie zgody osoby, której powyższe dane dotyczą.

5. Wszelkie powyższe dane przetwarzane są również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora jako konieczne do wykazania określonych faktów lub też ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

VIII. Pojęcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.  Zgodnie z RODO zgoda może polegać na :

1. zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej,

2. wybraniu przyciski „wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies (ciasteczek) i polityki prywatności;

3. wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej,

4. innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy użytkownik dobrowolnie podaje na Portalu lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, administrator uzyskuje jego zgodę na przetwarzanie podanych mu danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić Portal oraz Sklep, Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z Administratorem od strony administracyjnej , technologicznej, reklamowej czy usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi. Administrator współpracuje jedynie z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych. Część danych osobowych może być przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijnym zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

3. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników w szczególności podmiotom świadczące usługi:

a) prawnicze,

b) pocztowe,

c) płatności elektronicznych,

d) księgowe,

e) hostingowe,

f) marketingowe oraz w zakresie obsługi Sklepu.

Administrator, za wyjątkiem pracowników i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych z nim umowami cywilnoprawnymi, może przekazywać dane w szczególności następującym odbiorcom będącym przedsiębiorcami:

 • Biuro rachunkowe KT-Office Kinga Tomczak, adres: Lublin ul. Hutnicza 3/206, NIP: 7142025172, REGON: 363927589, (usługi księgowe)
 • ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34,
  KRS 0000005459, NIP: 6340135475, (usługi bankowe)
 • LH.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, KRS: 0000503852, NIP: 7831711517, (usługi hostingowe oraz w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej)
 • Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437,
 • rFront Piotr Muszkiewicz, adres: Lublin ul. Pozytywistów 2/17, NIP: 7171823516, REGON: 366956462,

4. Pliki cookies (ciasteczka) mogą wykorzystywać również współpracujący z Portalem oraz Sklepem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.

5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies (ciasteczek) do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika na Portalu lub innych witrynach.

6. Udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych osobowych użytkowników Portalu oraz Sklepu nie ma charakteru kompleksowego, a odnosi się do umotywowanego konkretnym celem zakresu danych.

X. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane użytkowników przechowywane są przez następujący okres:

a) Dane związane z realizacją zamówień tj. adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP oraz firma – przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie jest uzasadnione terminem przedawnienia roszczeń którejkolwiek ze stron lub jest celowe z innych względów prawnie uzasadnionych,

b) Dane widoczne/podane w formularzu komentowania (o ile użytkownicy zdecydowali się na ich podanie na Portalu), w tym adres email (tak zwany hash) i pseudonim oraz podpis przeglądarki użytkownika – do momentu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie podanych tam danych osobowych. Dzięki temu Portal może rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji,

c) Adres IP komputera, adres URL żądania, informacje zawarte w plikach cookies (ciasteczkach) lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, w tym typ przeglądarki oraz język przeglądarki, dane dotyczące urządzenia, w tym rozdzielczość ekranu oraz typ i język systemu operacyjnego, dane dotyczące aktywności na Portalu i jego poszczególnych podstronach lub w Sklepie, w tym ilość czasu spędzonego poszczególnych podstronach oraz data i godzina korzystania z Portalu lub Sklepu, i inne dane dotyczące aktywności na Portalu lub w Sklepie – do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika, jeżeli sprzeciw taki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje,

d) Pomijając wyżej wskazane okresy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, okres przechowywania jest nie krótszy aniżeli określony tymi przepisami,

e) Pomijając wyżej wskazane okresy, jeżeli powyższe dane potrzebne są w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Wszelkie powyższe dane mogą zostać usunięte przez Administratora wcześniej aniżeli w terminach wskazanych powyżej, za wyjątkiem sytuacji gdy obowiązek przechowywania określonych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli dalsze przetwarzanie tychże danych byłoby bezcelowe tj. odpadł cel dla którego były przechowywane, co również stanowi realizację przepisu art. 5 ust. 1 e) RODO.

6. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na Portalu lub w Sklepie (jeśli tacy są), Administrator przechowuje również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administrator Portalu i Sklepu może również przeglądać i modyfikować te informacje.

XI. Uprawienia użytkowników

Jeśli użytkownik założył konto użytkownika, dał komentarz na Portalu albo Sklepie lub też złożył zamówienie w Sklepie, może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobowych będących w posiadaniu Administratora. Użytkownik może również zażądać usunięcia przez Portal i Sklep całości swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Administratora jeżeli jest to prawnie uzasadnione. Prawo do usunięcia danych nie dotyczy przede wszystkim danych, które Administrator zobligowany jest zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Szczegółowe prawa przysługujące użytkownikom Portalu oraz Sklepu zostały przestawione poniżej.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

XII. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Administrator portalu www.panilogopedyczna.pl, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych
z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – aplikacje lub skrypty mające przestępcze, szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają
  je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do sieci Internet, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników
z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
– włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
– aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
– nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
– czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
– wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
– regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
– szyfrowanie transmisji danych,
– instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
– używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Portalu.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 6 stycznia 2022 roku.

Frazy: Pani Logopedyczna – Paulina Mistal – logopeda w Lublinie – gabinet logopedyczny – logopeda Lublin – logopeda – terapia logopedyczna – mowa – gaworzenie – głużenie – słowa – rozwój mowy – zaburzenia mowy – darmowe pomoce logopedyczne – dziecko – dzieci – niemowlak – niemowlę – noworodek – zdrowie – rozwój dziecka – logopedia – audiologia – darmowe pomoce dydaktyczne – opóźniony rozwój mowy – wady wymowy – jąkanie – wędzidełko języka – krótkie wędzidełko – migdałek gardłowy – szkoła – przedszkolak – przedszkole – żłobek – ciąża – poród – specjalista – diagnoza – autyzm – zespół Aspergera – niepełnosprawność – Lublin – Lubelskie – badania – słuch – podcięcie wędzidełka – ćwiczenia logopedyczne – Świdnik – logopeda w Świdniku – logopeda Świdnik – panilogopedyczna – zabawy logopedyczne – logorytmika – zajęcia logopedyczne – ćwiczenia buzi i języka – porady logopedyczne – poradnia logopedyczna – kubek niekapek – smartfon – zabawki grające – zabawy dla dzieci – zdrowie dziecka – zdrowe dziecko