archiveluty 2024

Komunikacja zdalna szansą dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? – wyniki moich najnowszych badań
Logopedia

Komunikacja zdalna szansą dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? – wyniki moich najnowszych badań

Z przeprowadzonych przeze mnie badań , które w tym momencie uznać należy za pilotażowe, wynika, że osoby z zespołem Aspergera* chętnie kontaktują się z innymi osobami zdalnie, zwłaszcza poprzez formę pisaną, czyli np. za pośrednictwem aplikacji Messenger. Okazuje się bowiem, że brak konieczności bezpośredniego kontaktu z drugą osobą ułatwia, a...