LogopediaPediatria

Karmisz piersią lub jesteś w ciąży? – AAP wydało nowe zalecenia

Zaktualizowane zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące karmienia piersią
Zaktualizowane zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii dotyczące karmienia piersią

W czerwcu 2022 roku Amerykańska Akademia Pediatrii wydała oświadczenie dotyczące karmienia piersią.

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) a także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalecają wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Ponadto AAP zaleca karmienie piersią do 2. roku życia albo dłużej, jeżeli matka i dziecko tego sobie życzą.

Karmienie piersią jest niezwykle istotne nie tylko ze względów zdrowotnych i odżywczych, ale należy pamiętać również o tym, że wpływa pozytywnie na relacje matki i dziecka.  

Najnowsze wytyczne AAP dotyczące karmienia piersią

AAP zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka, ponieważ ludzkie mleko ma unikalny skład i zawiera środki przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, immunoregulacyjne i żywe leukocyty, co przyczynia się do rozwoju układu odpornościowego dziecka.

Jak wynika z badań, wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka zmniejsza występowanie zakażeń dolnych dróg oddechowych, biegunek, otyłości i zapalenia ucha środkowego.

AAP zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka, a także kontynuowanie karmienia piersią po 6. miesiącu życia wraz z włączeniem pokarmów uzupełniających. Badania wskazują także na pozytywny wpływ karmienia piersią na zdrowie matki przez dłuższy okres niż 12 miesięcy, ponieważ zmniejsza to częstość występowania cukrzycy typu 2 u matki, nadciśnienia tętniczego, raka piersi i raka jajnika.

W niektórych sytuacjach, pomimo ogromnych chęci matki, wyłączne karmienie piersią bywa niemożliwe, dlatego w takiej sytuacji matki zasługują na wsparcie i pomoc w karmieniu niemowlęcia.

Korzyści płynące z karmienia piersią

Z badań wynika, że u dzieci, które jako niemowlęta były karmione piersią, znacznie rzadziej występują ostre i przewlekłe choroby pediatryczne takie jak:

  • zapalenie ucha środkowego
  • ostra biegunka
  • choroby dolnych dróg oddechowych
  • zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS)
  • nieswoiste zapalenie jelit
  • białaczka dziecięca
  • cukrzyca
  • otyłość
  • astma
  • atopowe zapalenie skóry

AAP wskazuje, że karmienie piersią jest jedną ze strategii zmniejszenia ryzyka SIDS lub nagłej śmierci noworodka.


Zalecenia AAP dotyczące karmienia uzupełniającego

Dziecku, które jest karmione piersią, podawanie pokarmów uzupełniających przed 6. miesiącem życia nie przynosi żadnych korzyści pod względem wzrostu i zawartości żelaza, natomiast może wpływać na zwiększone ryzyko nadwagi i otyłość szczególnie, jeśli produkty uzupełniające były wprowadzone przez 4. miesiącem życia.

Produkty uzupełniające, zgodnie z zaleceniami AAP, powinny być wprowadzone około 6. miesiąca życia i zaleca się kontynuowanie karmienia piersią, ponieważ na tym etapie mleko matki w dalszym ciągu pozostaje głównym składnikiem diety niemowlęcia.

AAP zachęca do zmian społecznych i systemowych w celu wsparcia matek, które decydują się na karmienie piersią.

AAP zaleca, aby szpitale i ośrodki porodowe wdrażały praktyki opieki położniczej, które poprawiają rozpoczęcie, a także czas trwania i wyłączność karmienia piersią monitorowanych przez CDC.


Bibliografia:

[1] Joan Younger Meek, Lawrence Noble, Section on  Breastfeeding; Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics 2022; e2022057988. 10.1542/peds.2022-057988

Skomentuj artykuł

Paulina Mistal
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią o specjalności logopedia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie doktorantka na tymże uniwersytecie. Od 2018 roku sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Lubelskiego. Uczestnik licznych konferencji naukowych zarówno jako prelegent, jak i słuchacz. Organizatorka wielu akcji społecznych mających na celu uświadamianie o wpływie wysokich technologii oraz produktów, które wpływają negatywnie na rozwój dzieci. Założycielka portalu Pani Logopedyczna. Na co dzień praktyk.