LogopediaNeurologia

Nadgodziny przyczyną udaru mózgu. Dowiedz się jakie są czynniki ryzyka jego wystąpienia

Nadgodziny przyczyną udaru mózgu. Dowiedz się jak zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sygnalizuje, że długie godziny pracy zwiększają liczbę zgonów z powodu udaru mózgu i chorób niedokrwiennych serca. Z badań wynika, że praca co najmniej 55 godzin tygodniowo wiąże się z szacowanym 35% wyższym ryzykiem udaru mózgu i 17% wyższym ryzykiem zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, w porównaniu z pracą w wymiarze 35-40 godzin tygodniowo.

Według badań WHO pond 745 000 osób zmarło w tym roku z powodu udaru mózgu i choroby serca, które spowodowane były przepracowaniem.

Obecnie wzrasta liczba osób pracujących w długich godzinach, a pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój tej sytuacji. Coraz więcej osób pracuje w trybie zdalnym, który ma tendencję do wydłużania czasu pracy, ponadto często zaciera się wtedy granica pomiędzy domem a pracą. Trend ten sprzyja narażeniu większej ilości osób na ryzyko udaru mózgu.


Udar mózgu sanowi trzecią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie i przeważnie dotyczy osób po 40. roku życia.


Udar mózgu to nagłe, ogniskowe, naczyniopochodne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. W większości przypadków następstwa udaru niedokrwiennego wpływają na sprawne i samodzielne funkcjonowanie chorego.

Do chorób naczyniowych c.u.n. zalicza się udar mózgu, TIA (przemijający atak niedokrwienia), krwotok podpajęczynówkowy, udar żylny mózgowia oraz encefalopatię nadciśnieniową.

Jak wskazują badania, w Polsce obserwuje się stały wzrost liczby nowych zachorowań na udar mózg. Najczęstszą postacią udaru jest udar niedokrwienny.

Czynniki ryzyka udaru mózgu:

 • wiek (ryzyko wzrasta wraz z wiekiem a najbardziej po 65. roku życia)
 • płeć męska
 • czynniki genetyczne
 • nadciśnienie tętnicze
 • hiperlipidemia
 • cukrzyca
 • migotanie przedsionków
 • palenie tytoniu
 • nadużywanie alkoholu
 • nadwaga i otyłość
 • brak regularnej aktywności fizycznej

Siedzący tryb życia aż trzykrotnie przyczynia się do wzrostu wystąpienia udaru mózgu.  Regularna aktywność fizyczna wpływa na zredukowanie wystąpienia m.in. nadciśnienia tętniczego, otyłości, cukrzycy, a tym samym zmniejsza ryzyko zachorowania na udar mózgu.

Pacjenci po przebytym udarze mózgu są szczególnie obciążeni ryzykiem wystąpienia kolejnego incydentu mózgowo-naczyniowego, dlatego tak istotne jest wczesne rozpoznanie czynnika etiopatogenetycznego udaru, a także zmiana stylu życia i wdrożenie profilaktyki.

Jeśli w trakcie udaru niedokrwiennego dojdzie do uszkodzenia obszarów mózgu, które są odpowiedzialne za mowę, to wówczas diagnozuje się u pacjentów afazję.

Jednym z głównym problemów XXI w. są choroby naczyniowe centralnego układu nerwowego, a udar mózgu jest najczęstszą przyczyną zgonu i niepełnosprawności u osób dorosłych. Wdrożenie działań profilaktycznych jest niesamowicie istotnym elementem, służącym zmniejszeniu występowania udaru. Praca około 55 godzin tygodniowo stanowi duże zagrożenie dla zdrowia.


Bibliografia:

 1. Antecki J., Brelak E., Sobolewski P., Kozera G. (2018). Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru niedokrwiennego mózgu w świetle  obecnych zaleceń i rekomendacji , [w:] Forum Medycyny Rodzinnej, s. 89-98.
 2. Long working hours increasing deaths from heart disease and stroke: WHO, ILO https://www.who.int/ (dostęp: 28.10.2022)

Skomentuj artykuł

Paulina Mistal
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Logopedia z audiologią o specjalności logopedia kliniczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie doktorantka na tymże uniwersytecie. Od 2018 roku sekretarz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Lubelskiego. Uczestnik licznych konferencji naukowych zarówno jako prelegent, jak i słuchacz. Organizatorka wielu akcji społecznych mających na celu uświadamianie o wpływie wysokich technologii oraz produktów, które wpływają negatywnie na rozwój dzieci. Założycielka portalu Pani Logopedyczna. Na co dzień praktyk.