archiveUstawa o zawodzie logopedy

Już pierwszy artykuł projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych wskazuje, że jest on niekorzystny dla logopedów.
LogopediaPrawo

Logopedzi uważajcie, nadchodzą zmiany! Już pierwszy artykuł projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych wskazuje, że jest on niekorzystny dla logopedów

O potrzebie uregulowania zawodu logopedy piszę już od dawna, jednakże od początku wskazywałem, że jedynym korzystnym rozwiązaniem dla reprezentantów tego zawodu jest oddzielna ustawa. Tymczasem po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia przedstawia projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, którą zbiorczo chce objąć kilkanaście zawodów. Już po analizie pierwszego z artykułów projektu...
LogopediaPrawo

Co dalej z zawodem logopedy?

Pod koniec listopada 2019 roku Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poinformowało, że trwają wstępne prace nad projektem ustawy, która będzie kompleksowo regulowała uzyskiwanie kwalifikacji, zasady wykonywania oraz doskonalenia zawodowego nieuregulowanych ustawowo zawodów medycznych, wśród których wymieniony został zawód logopedy. Co zawiera ministerialny projekt i jaki...