E-book Śpiący Maciek (+audiobook)

13,00 

„Śpiący Maciek” to e-book stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach. Podczas głośnego czytania, zachęcaj dziecko do naśladowania, pokazywania i powtarzania wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz prostych słów tak, by zrobić z tego aktywną zabawę.

 

Kategoria:

Opis produktu

„Śpiący Maciek” to książeczka stworzona z myślą o najmłodszych dzieciach. Podczas głośnego czytania, zachęcaj dziecko do naśladowania, pokazywania i powtarzania wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz prostych słów tak, by zrobić z tego aktywną zabawę.

Książeczkę z powodzeniem można wykorzystać podczas zabawy z niemowlakiem i dzieckiem kilkuletnim, w trakcie zajęć grupowych lub indywidualnych, a także podczas terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami rozwojowymi, a także zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Spis treści:

O autorze

Jak korzystać z e-booka? 

Wyrażenia dźwiękonaśladowcze a rozwój mowy

Jakie korzyści płyną z głośnego czytania dzieciom?

Śpiący Maciek

 

Dane o produkcie

Niniejszy produkt to e-book tj. publikacja elektroniczna, zapisana w formacie Protable Document Format (PDF), możliwym do odczytania za pomocą komputerów, telefonów komórkowych czy też innych przystosowanych do tego urządzeń elektronicznych. Publikacja ta składa się z tekstu, obrazów oraz połączenia obydwu elementów.

Format A4

Objętość: 21 stron

ISBN 978-83-963740-1-1

Rok wydania: 2022

Wydawca (Producent):

Pani Logopedyczna Paulina Mistal

ul. Kryształowa 8/U2, 20-582 Lublin

NIP: 7123426852, REGON: 520471518

POLSKA

Dodatkowo do e-booka dołączony został audiobook (także nazywany: książka mówiona, audioksiążka, książka do słuchania, książka czytana), tj. nagranie dźwiękowe (w tym przypadku w formacie MP3) zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w tym przypadku niniejszego e-booka).

Długość nagrania: 1:19

Producent:

Pani Logopedyczna Paulina Mistal

ul. Kryształowa 8/U2, 20-582 Lublin

NIP: 7123426852, REGON: 520471518

POLSKA

Zgodnie z Regulaminem z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, jednak nie wcześniej niż przed dokonaniem przez Klienta płatności, Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Produktu cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu cyfrowego, w tym najmu Produktu cyfrowego lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu cyfrowego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu cyfrowego oraz (3) do wprowadzenia Produktu cyfrowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

Informujemy, że możliwymi sposobami płatności jest: a) płatność online, kartą płatniczą lub BLIK za pośrednictwem wybranego operatora płatności wskazanego w regulaminie sklepu lub b) wpłatą lub przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy. Termin płatności wynosi 2 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.

Terminem dostawy niniejszego produktu do zamawiającego jest termin wskazany w regulaminie sklepu i wynosi on maksymalnie 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, pod warunkiem, że między stronami zawarta została umowa sprzedaży. Większość zamówień jest jednak realizowana w znacznie krótszym aniżeli wyżej wymieniony termin maksymalny.

Informujemy, że w przypadku niniejszego produktu jedynym sposobem dostawy jest przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Informujemy, że niniejszy produkt stanowiący treść cyfrową przesłany zostanie w formacie Portable Document Format
(w skrócie: PDF). Do korzystania z wyżej wymienionego produktu koniecznym jest zatem posiadanie oprogramowania umożliwiającego otwieranie plików w formacie PDF. 

Informujemy, że niniejszy produkt zabezpieczony jest znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku).

Informujemy, że warunkiem złożenia zamówienia obejmującego niniejszy produkt stanowiący treść cyfrową jest wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że do e-booka został dołączony audiobook w formacie MP3. Do korzystania z audiobooka koniecznym jest zatem posiadanie oprogramowania umożlwiającego otwieranie i odtwarzanie plików w formacie MP3.

Informacje o Produktach i Produktach cyfrowych prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny. Powyższe informacje stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
Natomiast złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.  Szczegóły w Regulaminie.