Paulina Mistal

Nazywam się Paulina Mistal. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i obecnie jestem doktorantką na tymże uniwersytecie. Uczestniczę w licznych konferencjach zarówno jako prelegent, jak i słuchacz. 

Jestem założycielką strony Pani Logopedyczna.